Vinkkejä lääketieteen ja lähialojen tiedonhakuunUsein kysytyt kysymykset 2

Mikä on MEDLINEn ja PubMedin ero?

Asiaa selventää NLM:n (National Library of Medicine, USA) faktasivu:

What’s the Difference Between MEDLINE® and PubMed®?

MEDLINE-tietokanta muodostaa suurimman osan PubMedia, joka on NLM:n ylläpitämä, vapaasti kaikkien käytettävissä oleva biolääketieteellisten lehtien viitetietokantaa. Noin 5400 valikoitua tieteellistä lehteä indeksoidaan MEDLINEen käyttäen NLM:n asiasanastoa, Medical Subject Headings (MeSH).

MEDLINE-viitteiden lisäksi PubMed sisältää muun muassa myös:

  • viittaukset artikkeleihin, joita ei ole vielä indeksoitu MEDLINEen, ja joista osaa ei sinne aiheen analysoinnin jälkeen koskaan indeksoidakaan (out-of-scope)
  • OLDMEDLINE-viitteitä, joita ei vielä ole päivitetty MEDLINEen
  • viittauksia artikkeleihin jotka ovat MEDLINEn aihealueen ulkopuolella (out-of-scope, esim. astrofysiikka) tietyistä lehdistä, joiden biotieteellisen artikkelit indeksoidaan MEDLINEen
  • viittauksia muihin lehtiin, joiden koko tekstit ovat saatavilla PubMedCentralissa
  • viittausten NCBI kirjahyllyn e-kirjoista sekä koko teokseen että kuhunkin lukuun

Jos haluat kohdistaa PubMed-hakusi vain MEDLINE-tietokannan viitteisin, valitse rajauksista (Limits) alaryhmä (Subset) MEDLINE.

Mainokset

%d bloggers like this: