Vinkkejä lääketieteen ja lähialojen tiedonhakuunUsein kysytyt kysymykset 13 – Miksi pitäisi hakea Cochrane-kirjastosta?

Cochrane Libraryn seitsemän tietokantaa

  • The Cochrane Database of Systematic Reviews (systemaattiset kirjallisuuskatsaukset terveydenhuollon toimenpiteiden vaikuttavuudesta = Cochrane-katsaukset)
  • Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) (korkealaatuisten, tietyt kriteerit täyttävien systemoitujen katsausartikkelien abstraktit)
  • The Cochrane Central Register of Controlled Trials = CENTRAL (viitteitä ja abstrakteja kontrolloiduista kliinisistä hoitotutkimuksista)
  • The Cochrane Database of Methodology Reviews (systemoitujen katsausten ja satunnaistettujen tutkimusten laatiminen)
  • The Cochrane Methodology Register = CMR (viitteet julkaisuista, joissa aiheena kontrolloitujen tutkimusten menetelmät)
  • Health technology assessment database = HTA (terveydenhuollon toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi)
  • NHS Economic evaluation database = NHS EED) (terveydenhuollon toimenpiteiden vaikuttavuuden taloudellinen arviointi

ovat hyödyksi erityisesti silloin, kun etsit näyttöön perustuvaa tietoa terveydenhuollon vaikuttavuudesta.

Toki saat samat viitteet yleensä PubMedistäkin, mutta useimmiten valtavan suuren viitejoukon mukana, jota on osattava itse rajata ja muokata. Cochrane-kirjastossa arviointi ja valinta on tehty puolestasi.

Cochrane Librarya ylläpitää vuonna 1993 perustettu riippumaton kansainvälinen organisaatio Cochrane Collaboration. Nimi on kunnianosoitus epidemiologi Archie Cochranelle. Cochrane Collaborationin tehtävä on tukea terveydenhuollon päätöksentekoa laatimalla, ylläpitämällä ja julkaisemalla systemaattisia katsauksia terveydenhuollon toimenpiteiden vaikuttavuudesta.

Suomen Cochrane-osasto (Finnish Branch of the Nordic Cochrane Centre) on osa yli 100 maassa tehtävää Cochrane-yhteistyötä, ja kuuluu Kööpenhaminassa sijaitsevan Pohjoismaisen Cochrane-keskuksen toiminta-alueeseen. Suomessa Cochrane-katsauksia käytetään kliinisen ja terveyspoliittisen päätöksenteon tukena. Hoitosuositusten ja menetelmien arviointiraporttien laatijat käyttävät yleisesti Cochrane-katsauksia lähdeaineistonaan.

Mainokset

%d bloggers like this: