Vinkkejä lääketieteen ja lähialojen tiedonhakuunUsein kysytyt kysymykset 15: Mikä ihmeen PICO?

Mitä tarkoittaa PICO-kysymys? Mitä ovat PICO-muuttujat? Miten tehdään PICO? Miksi juuri PICO? Mitä hyötyä on PICO-asetelmasta?

Lyhenne PICO (joskus myös PICo) tulee englanninkielistä sanoista, joiden avulla tutkimuskysymys voidaan pilkkoa osiksi:

  • P = potilas, populaatio, ongelma (patient, problem, population)
  • I = interventio, tutkittava toimenpide, hoito, testi, altistuminen (intervention)
  • C = vertailu, vertailtava toimenpide, vaihtoehto (comparision, control)
  • O = tulos, seuraus (outcome)

PICo auttaa tutkimuskysymyksen muotoilemisessa selkeästi ja yksiselitteisesti. 

PICO voi olla hyvinkin yksinkertainen, esim.

  • P = leikkauspotilaat
  • I = tarkistuslistan käyttö
  • V = ei tarkistuslistaa
  • O = kuolleisuus ja komplikaatiot

PICO-esityksiä verkossa:

Asking a good question (htm)

Hyvän kliinisen kysymyksen anatomia (pdf)

Tutkimuskysymyksestä hakustrategiaksi (pdf)

PICO (prezi)

 

 

 

Mainokset

%d bloggers like this: