Vinkkejä lääketieteen ja lähialojen tiedonhakuun


Uutisia: Lisukkeita PubMedissa

Tietokannoissa ovat nyt muotia ns. discovery tools tai discovery services, joilla pyritään tuottamaan lisäarvoa hakutuloksiin ja johdattamaan hakija eteenpäin löytämään muuta samaan aiheeseen liittyvää.

PubMedissä on hakutuloksen vieressä jo kauan ollut tarjolla pari tällaista lisäarvopalvelua.

Luettelo viitteistä, joissa käytetty hakusana esiintyy artikkelin otsikossa:

Viitteet, joissa hakusanasi ovat otsikoissa.

Hakulause ”avattuna” = PubMed mm. avaa lyhenteet ja tulkitsee yhdenkin hakusanan joskus pitkäksikin hakulauseeksi:

Hakulause avattuna

Uusia palveluita ovat:

Graafinen esitys saatujen viitteiden jakautumisesta eri julkaisuvuosille:

Graafinen esitys hakutuloksen julkaisuvuosijakaumasta

Kuvahaun tulokset PubMed Centralista:

Kuvahaun tuloksia PubMed Centralista

 Haun tuottamat viitteet jostakin muusta NCBI:n tietokannasta (kuvaesimerkissä Gene databasesta):

Katos myös...
Lisätietoa tarjolla geenitietokannassa.

Lue lisää.

Mainokset

Usein kysytyt kysymykset 9

Mitä eroa on hakusanalla, avainsanalla ja asiasanalla?

Hakusana on sana (termi), jolla haetaan. Se on voi olla joko ns. vapaa sana (oma sana) tai asiasana (tesauruksen sana, valvotun sanaston sana). Oma (haku)sana on sana, jolla tiedonhakija itse kuvaa käsitettä, josta etsii tietoa. Näille sanoille on usein synonyymeja ja rinnakkaistermejä. Näitä voidaan sanoa myös vapaiksi hakusanoiksi erotuksena sanastojen valvotuille sanoille. Englanniksi hakusana on useimmiten search term.

Asiasana on termi, joka (tietokannan) sanastossa on valittu kuvaamaan tiettyä käsitettä (myös kaikkia synonyymeja). Asiasanaa voidaan sanoa myös sanaston sanaksi tai tesauruksen sanaksi. Englanniksi käytetään termjä index term, descriptor ja subject heading.

Avainsanoiksi sanotaan yleisimmin niitä sanoja, joilla artikkelin kirjoittaja kuvaa aihettaan, ja jotka usein näkyvät tieteellisen artikkelin abstraktin yhteydessä. Avainsana voi olla toki olla myös asiasana (sanaston sana). Englanniksi avainsana on keyword. Jotta asia ei olisi liian yksinkertainen, käytetään avainsanaa  joskus myös hakusanan synonyymina.


Usein kysytyt kysymykset 8

Mistä niitä sanoja saa? Mistä hakusanat tulevat? Miten voi löytää hakusanoja? Mistä tietää, millä sanolla pitää hakea?

Tällaisiinkin kysymyksiin tiedonhaun ammattilainen saa vastata.

Sanoja saa/tulee/löytyy:

  • omasta päästä – Millä sanoilla itse puhuisit tai kirjoittaisit aiheesta, josta haet tietoa?
  • sanakirjoista – etenkin, jos tarvitset termejä myös englanniksi tai muilla kielillä. MOT-sanakirjasto (vaatii kirjautumisen) on usein kätevä apu; samoin Terveysportin kautta löytyvät Lääketieteen termit ja sanakirja.
  • käsikirjoista ja oppikirjoista – etenkin, jos haluat varmistaa termin määritelmän
  • jo löydetyistä lähteistä – Millä sanoilla/termeillä asiasta kirjoitetaan artikkeleissa tai kirjoissa, joita olet jo lukenut?
  • asiasanastoista = tietokantojen käyttämistä sanastoista, joiden termeillä julkaisujen sisältöjä kuvaillaan tietokantoihin. Asiasanastossa yhtä käsitettä vastaa aina yksi termi siinä muodossa kuin se on sanastossa, joten asiasanoilla hakiessa vältyt katkaisuilta ja synonyymien miettimiseltä. Asiasanasto myös ohjaa laajempien tai suppeampien termien, sekä rinnakkaisten tai lähitermien luo.

Hakusanojen miettimiseen ja valitsemiseen kannattaa paneutua. Samoin niiden yhdistämiseen. Yksi hahmottelee kokonaisuutta ranskalaisin viivoin, toinen käsite-/miellekartan avulla ja kolmas laatii niistä taulukon. Tyyli on vapaa.

Lue lisää: Hakusanojen etsiminen (Tutkimuksen työkalupakki, Oulun yliopisto)%d bloggers like this: